Kontakt

Označení: Aquila Real Asset Finance a.s.

Sídlo: Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 072 36 476

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: B, vložka: 23577

E-mail: info@aquila-real-asset.com

Internetová stránka: www.aquila-real-asset.com